Kasteel Nieuwenhoven - Poort naar Inspiratie

Slide 1

Bos

Toen we hier in 2007 aankwamen waren net alle populieren in het bos gerooid. Grote sporen van de rooimachines en een ravage van takken en wortels. Hier en daar waren er wat groepen bomen blijven staan. We hebben meteen het eerste jaar 3500 nieuwe inheemse bomen aangeplant, paden opnieuw aangelegd en een bosbeheer plan opgestart samen met de Bosgroep Zuid Limburg.

Afgelopen jaren hebben we nog een hectare bos bij aangeplant. Haspengouwe landschap heeft een aantal oude soorten parkbomen geplant.
Door de zeer vruchtbare grond groeit alles heel goed. Overal staan wilde bloemen en 73 verschillende soorten kruiden.
In het bos wonen heel veel verschillende soorten vogels, uilen en een grote groep reeën.