Kasteel Nieuwenhoven - Poort naar Inspiratie

Slide 1

Wilde dieren

Onze bioloog en vogel expert, David Yekutiel, was onder de indruk van de grote diversiteit vogels op ons klein domein. Dit betekent dat het hier en rijke en gezonde omgeving is. Hier zijn bijvoorbeeld vijf verschillende soorten spechten gezien. En de zeldzame roerdomp is aan de vijver gespot.

Een kudde reeën en vossen ziet men hier vaak. De bos-,rans-en kerkuil nestelen hier op het domein, en veel watervogels bezoeken de vijvers, zoals witte en blauwe reigers, ijsvogels en veel ganzen en eenden. Amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders planten zich hier voort. In de oude gebouwen huizen ook huis-en boeren zwaluwen.