Kasteel Nieuwenhoven - Poort naar Inspiratie

Slide 1

Wilde dieren

Onze bioloog en vogelexpert, David Yekutiel, heeft nog nergens ter wereld zo`n diversiteit gezien aan vogelsoorten op zo'n kleine oppervlakte. Hij vertelde dat daarvoor een bijzonder natuurlijke omgeving noodzakelijk is.

Ook de reeën en vossen hebben het hier naar hun zin. Een grote kudde van 12 reeën woont zowel in het kasteelbos als in het bos van het Proviciaal domein. De bos-,rans-en kerkuil, alsook de blauwe en zilver reiger leven in deze biotoop.

In de vroege lente krijgen we ook bezoek van de boeren-en gierzwaluwen.
De vijvers zorgen voor de padden, kikkers, salamanders, eenden, ganzen, waterhoentjes en de waterminnende ijsvogel.